Menu
 
 
 
Strona główna | Bazy danych | Wykaz tematyczny | Bazy naukowo-techniczne | DONA. Dorobek Naukowy Pracowników PWr
 

Dostęp: bez ograniczeń                Wejście

Baza jest tworzona w systemie ALEPH i zawiera informacje bibliograficzne o wszystkich publikacjach pracowników Politechniki od 1945 r., a o pracach niepublikowanych – od 1969 r. Obecnie posiada ponad 190 tys. rekordów i rocznie powiększa się o ok. 5,5 tys. opisów. Od 1985 roku w systemie gromadzone są również dane o dorobku naukowym powstałym poza zatrudnieniem w PWr i o pracach popularno-naukowych i dydaktycznych. Dokumenty źródłowe to wydawnictwa samoistne (monografie, podręczniki, skrypty, inne książki naukowe, opisy patentowe) i niesamoistne (artykuły, recenzje, referaty, rozdziały w książkach) jak również niepublikacje – rozprawy doktorskie, zgłoszenia patentowe, raporty i sprawozdania. Prace są przyjmowane w bibliotekach jednostek organizacyjnych (wydziałach/instytutach) - w miejscu pracy autora, na podstawie Zarządzenia JM Rektora i Załącznika nr 1. Opisy prac są weryfikowane i zatwierdzane w Sekcji Analiz Dorobku Naukowego. Biblioteki Głównej, a następnie udostępniane na stronie WWW. Baza umożliwia dostęp do wybranych pełnych tekstów bezpośrednio z poziomu opisu bibliograficznego dzięki wykorzystaniu narzędzia linkującego LinkSource (dla artykułów z czasopism elektronicznych) oraz wprowadzania do rekordu dokumentów elektronicznych adresu URL (dla książek, artykułów, doktoratów, patentów). Zakres tematyczny bazy odpowiada dziedzinom objętym zakresem badań prowadzonych na Uczelni. Oprócz opisu bibliograficznego, podawane są dane wartościujące, tzn. punktacja MNiSW (od 2005 r.), Impact Factor, obecność na Liście Filadelfijskiej (od 2000 r.) i liczba cytowań.

Baza umożliwia wyszukiwanie według różnych kryteriów min.: autora/promotora, tytułu pracy, słów z dowolnego przeszukiwanego pola, jednostki organizacyjnej, lat wydania, zasięgu wg języka lub miejsca wydania, tytułu czasopisma, punktacji MNiSW, obecności na Liście Filadelfijskiej i wartości IF prac cytowanych i cytujących itp. Rezultaty wyszukiwań mogą być wyświetlane na stronie WWW lub generowane jako pliki w formatach: html rtf, docx, pdf, odt w postaci opisów bibliograficznych lub podsumowań statystycznych. 

Uwaga!  Podsumowania statystyczne są możliwe do uzyskania tylko dla użytkowników zalogowanych na komputerach PWr lub korzystających z serwera PROXY. Zestawienia można wykonywać samodzielnie (tylko prace jawne!)  lub  zamówić w Sekcji Analiz Dorobku Naukowego Biblioteki Głównej w dowolnym układzie i wyborze wraz z pracami poufnymi i tajnymi. Mogą one być dostarczone na nośniku papierowym lub elektronicznym.


Zakres: publikacje od 1945 r., prace niepublikowane od 1969 r.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty