Menu
 
 
 
­­­­­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­
Katalog Główny Bibliotek PWr ­ ­ ­


Wspólny katalog Bibliotek Politechniki Wrocławskiej

  ­

­
­ ­
­
Zaproponuj do zbiorów    /   Katalogi Kartkowe    /   Beletrystyka­
Czasopisma Zagraniczne w Bibliotekach Wrocławia i Opola
­
Multiwyszukiwarka EBSCO


Źródła elektroniczne i Katalog Główny Bibliotek PWr

­

­ ­
Informacje o multiwyszukiwarce ­ ­
Wejście dla Gościa ­ ­ ­
­ ­

e-Źró­dła A-Z ­
­­
Przeszukiwalna lista tytułów e-czasopism i e-książek kupowanych przez PWr, a także wybranych bezpłatnych e-źródeł dostępnych w Internecie.­

­

­


­
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa


Zdigitalizowane, wybrane zbiory instytucji należących do konsorcjum DBC o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz zasoby edukacyjne i wybrany dorobek naukowy pracowników PWr.


Baza Dorobku Naukowego Pracowników PWr


System Ewidencji DOrobku NAukowego Politechniki Wrocławskiej

­ ­
­­