Menu
 
 
 
­
­ ­ ­ ­ ­
Katalog Główny Bibliotek PWr ­ ­


Wspólny katalog Bibliotek Politechniki Wrocławskiej

  ­

­ ­

Zaproponuj do zbiorów    /   Katalogi Kartkowe    /   Beletrystyka
Czasopisma Zagraniczne w Bibliotekach Wrocławia i Opola
­
Multiwyszukiwarka EBSCO


Źródła elektroniczne i Katalog Główny Bibliotek PWr

­


Informacje o multiwyszukiwarce ­
Wejście dla Gościa ­ ­
Lista tytułów e-źródeł


Zawiera pełnotekstowe czasopisma i książki w wersji on-line z prenumerowanych przez Bibliotekę baz danych i wybranych źródeł ogólnodostępnych.         ­­

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa


Zdigitalizowane, wybrane zbiory instytucji należących do konsorcjum DBC o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz zasoby edukacyjne i wybrany dorobek naukowy pracowników PWr.


Baza Dorobku Naukowego Pracowników PWr


System Ewidencji DOrobku NAukowego Politechniki Wrocławskiej

­ ­